Kas yra kūno ir judesio terapija?

Kūno ir judesio terapija gali padėti geriau suvokti besikartojančių kūno simptomų, varginančios įtampos, chroniško nuovargio priežastis bei atkurti ryšį su kūne slypinčia energija.

Šis metodas šiek tiek panašus į psichoterapiją, tačiau daug labiau „įkūnytas”. Kai kurios naudojamos technikos panašios į masažą, tik daug labiau „sudvasintos”.  Kertinį kūno ir judesio terapijos principą perfrazuočiau taip: mūsų kūną (organus, kūno sistemas, laikyseną) formuoja mūsų patirtys (jausmai, mintys, nuostatos). Taigi, dirbdami per kūną galime veikti (pažinti, priimti, keisti, ugdyti) save (kas manome esantys).

Įsivaizduokime atkampų jaukų namelį kur nors vidury girios.

Oras yra darganotas, o gal vaiskus, bet dar vėsus, ir jus traukia vidun, kur šilta. Jūs ten atvykote susitikti su kai kuriais žmonėmis. Jūs jaučiate ir netgi žinote, kad jie jums labai artimi, tačiau juos menkai tepažįstate. Įeinate į kambarį, kuriame prieblanda, bet viskas jame, regis, labai sava.

Ant minkšto prabangaus kilimo keistai išsidėstę sėdi žmonės. Jaučiate su jais stiprų ryšį, jaučiate, kad jie visi išsiilgę ir nori jums daug ką papasakoti. Ir pradedate sveikintis ir kalbėtis. Suprantate, kad jie lyg indai, sklidini žodžių ir jausmų, ir juos išsemti reikės daug laiko. Bet jūs turite laiko. Ir kalbatės, kalbatės. Kiekvienas pokalbis atveria jumyse naujas perspektyvas, praturtina jus nauju požiūriu, suteikia jėgų.
Prieblandos kambarys – tai jūsų kūnas. Keistai susėdę žmonės – tai jūsų kūno organai ir dalys. Lyg ir savi, bet galbūt niekad gyvenime nekalbinti, saugantys savyje jūsų patyrimus ir jausmus. Susitikimas su jais gali tapti jums naujo įkvėpimo šaltiniu.

Plačiau apie kūno ir judesio terapiją: http://kunojudesioterapija.lt.